Schoolondersteuningsprofiel


Plaatsing en verwijzing van leerlingen met extra ondersteuning

Aangemelde leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, worden in het Zorgadviesteam besproken. Soms hebben leerlingen veel meer ondersteuning nodig dan we op basis van het schoolondersteuningsprofiel en de extra ondersteuning op bestuursniveau kunnen bieden. In het Zorgadviesteam wordt onderzocht of de leerling plaatsbaar is op een andere school binnen het bestuur met extra ondersteuning of dat de leerling aangemeld dient te worden bij de Commissie van Toelaatbaarheid van het speciaal basisonderwijs. (Meer informatie over het Expertisecentrum Noordwest Fryslân en het Zorgadviesteam kunt u vinden op de website van Elan Onderwijsgroep ).