Ouderbetrokkenheid

Behalve in de OV of MR kunt u ook op andere manieren meehelpen op school. Door wat extra hulp van ouders kunnen we namelijk meer en leukere activiteiten organiseren. Daarom doen we bij verschillende activiteiten een beroep op ouders. Bijvoorbeeld bij het organiseren van het Sinterklaas- en Kerstfeest, bij het lezen, het keuze-uur, de oud-papieractie, de schoolreisjes, vervoer bij bepaalde activiteiten, het schoonmaken en onderhoud van materialen, enz.

U wordt gevraagd om aan het begin van het schooljaar aan te geven welke hulp u kunt geven via de 'Ouderhulp'-brief. Aan de hand van deze opgave wordt u benaderd om de hulp nader af te spreken. Daarnaast gebeurt het een enkele keer dat een oproep voor hulp via ‘de Nijsflapper’ of via een apart briefje wordt gevraagd. Voor sommige activiteiten is uw hulp onontbeerlijk. De leerkrachten en de OV/MR stellen uw hulp dan ook erg op prijs.

ouderbetrokkenheid verbetert leerlingsresultaten en de ontwikkeling van het kind

Hendrik Gaastra