Visie en missie

Wij bereiden onze leerlingen voor op de moderne samenleving. Dit vraagt om zelfsturende en zelfstandige mensen die initiatieven nemen en actief en creatief zijn (creërend); die beslissingen kunnen nemen (daadkrachtig), kunnen samenwerken en overleggen, die zich verantwoordelijk voelen voor het welbevinden van zichzelf en anderen (aandachtig).

Als wij dit goed doen, dan verlaten leerlingen van groep 8 onze school als leerlingen die:

.. in zichzelf geloven.
.. in verbinding staan met zichzelf en de ander(en).
.. de ruimte hebben genomen om  hun eigen talent te ontwikkelen.
.. lef hebben om hun eigen pad te kiezen.
.. ruimte bieden aan anderen.

Kernwaarden

Bij alles wat we doen, gaan we uit van onze drie kernwaarden: aandachtig, daadkrachtig en creërend.

Aandachtig

Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen, leerkrachten en ouders (en Dronrijp) prettig met elkaar omgaan. Wij zien dat leerlingen die goed in hun vel zitten beter tot leren komen.

“wij zijn nieuwsgierig naar jou, wie je bent, wat je belangrijk vindt, wat je kunt en wat je nog wilt leren”

Daadkrachtig

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen, leerkrachten en ouders zelf onderdeel zijn van hun eigen ontwikkeling. Wij geloven in het driehoeks gesprek tussen de leerling, leerkracht en ouder.

“het geeft jou zelfvertrouwen om te bereiken wat en wie jij wilt zijn”

Creërend

Wij vinden basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen zijn van primair belang, maar ook zelfstandig leren, kritisch denken en keuzes maken, jezelf kennen en beheersen, samenwerken en creatieve ontwikkeling zijn belangrijk om te leren.

“door aan te pakken maak jij soms ook mogelijk wat jij zelf niet voor mogelijk hield”

                                                                                    jij durft, begint en beweegt!”