Team

Hier kunt u zien wie er allemaal werkzaam zijn bij obs De Romte

Niels Gaastra

directeur

lees meer

Geertje Stornebrink

Intern Begeleider

lees meer

Rixt Walda

Intern Begeleider

lees meer

Fokje Kools

groep 1,2 en 3

lees meer

Carin Wassenaar

groep 1,2 en 3

lees meer

Hiskia Haarsma

groep 4,5

lees meer

Marije Miedema

groep 6,7 en groep 8

lees meer

Ietsje Steegstra

groep 6,7

lees meer

Jikke Terpstra

groep 4,5 en groep 8

lees meer

Rennie Meijer

groep 8

lees meer