Team

Hier kunt u zien wie er allemaal werkzaam zijn bij obs De Romte

Niels Gaastra

directeur

Meer info

Geertje Stornebrink

Intern Begeleider

Meer info

Rixt Walda

Intern Begeleider

Meer info

Fokje Kools

groep 1,2 en 3

Meer info

Carin Wassenaar

groep 1,2 en 3

Meer info

Hiskia Haarsma

groep 4,5

Meer info

Marije Miedema

groep 6,7 en groep 8

Meer info

Ietsje Steegstra

groep 6,7

Meer info

Jikke Terpstra

groep 4,5 en groep 8

Meer info

Rennie Meijer

groep 8

Meer info