Oudervereniging

Sinds 2010 heeft OBS De Romte een aparte Oudervereniging. De oudervereniging (OV) is een vereniging van alle ouders/verzorgers van leerlingen van De Romte. Wanneer je kind op de Romte komt, word je als ouders/verzorgers automatisch lid van de Oudervereniging. De vereniging heeft een bestuur dat momenteel uit 8 leden bestaat. Deze leden ondersteunen de school bij de organisatie en praktische uitvoering van allerlei speciale schoolactiviteiten. De leden van het bestuur kunnen dit uiteraard niet alleen. Zij proberen per activiteit hierbij zoveel mogelijk de hulp van andere ouders/verzorgers te betrekken. Daarbij moet u bijvoorbeeld denken aan een knutselavond om de school mooi in te richten voor de Sinterklaasviering of het koken van een gerechtje voor het kerstdiner op school. Maar ook soms voor een extra poetsbeurt voor de school. Hieronder volgt een niet compleet overzicht om een idee te krijgen waar de Oudervereniging nog meer bij betrokken is:

·     Het verzorgen van de Kinderboekenweek samen met de leerkrachten
·     Het organiseren van de Thema-avond voor ouders en teamleden.
·     Schoolplein vuurwerk vrij maken na oudjaar.
·     Samen met de leerkrachten het organiseren van de projectweek
·     Het versieren van de halletjes bij en van verschillende thema’s
·     Het organiseren van het maandelijks ophalen van het oud papier
·     Het verzorgen van een goed doel
·     Coördinatie luizencontroles op school

Kortom we zijn bezige bijen. Daarom vergadert de OV maandelijks met een aantal leerkrachten. Deze vergaderingen zijn openbaar en voor alle ouders toegankelijk. Op de schoolkalender kunt u de data vinden. Ook is er elk jaar een Algemene Ledenvergadering, waarbij alle ouders, verzorgers en teamleden voor worden uitgenodigd. In deze bijeenkomst wordt verslag gedaan van het afgelopen schooljaar en worden de plannen voor het komende schooljaar aan de aanwezigen voorgelegd. Leden in het bestuur van de OV nemen voor 3 jaar zitting. Elk jaar zoeken wij dus naar nieuwe mensen. Heeft u belangstelling voor de OV of heeft u andere vragen, dan kunt u contact opnemen met Stefan Kuizenga of mailen naar ov@obsderomte.nl.