Gymnastiekrooster

De leerlingen van groep 1,2 en 3 hebben de mogelijkheid om bewegingsonderwijs te volgen in het speellokaal in de school. Vanaf groep 4 krijgen de leerlingen bewegingsonderwijs aangeboden in het gymnastieklokaal tegenover de Quaestiusstrjitte. Wilt u de leerlingen, op de dagen dat ze gymnastiek hebben, sportkleding meegeven.

Dag Ochtend Middag
Woensdag groep 4,5,6
groep  7,8
groep 1,2,3 en peuters
 
Vrijdag   groep 4,5,6
groep 7,8