Pest protocol

Obs de Romte heeft een preventief pestbeleid, we maken gebruik van de aanpak Sociaal Sterke Groep. Dit is een preventieve aanpak om kinderen te socialiseren. Binnen deze aanpak is het streven om te komen tot een absolute waarborging van de sociale veiligheid voor ieder kind. Dit kan, omdat bij de socialiseringsaanpak binnen de groepsdynamische aanpak de groepsdynamiek van het team en de groepen centraal staan en er sprake is van een sterke afstemming op alle niveaus.

We geven hier aan hoe de aanpak is geregeld binnen Sociaal Sterke Groep met ook een focus op pesten, omdat dit het signaal is dat de sociale veiligheid in geding is.

De definitie van pesten op school luidt als volgt: binnen Sociaal Sterke Groep spreken we van pesten als een leerling herhaaldelijk een andere leerling lastig valt, er ontstaat dan een ruziepatroon. De aanpak Sociaal Sterke Groep (hierna genoemd als SSG) spreekt al van een patroon na drie keer. Komt dit patroon een eerste keer voor dan is er sprake van een mogelijk startend pestpatroon. Is er sprake van enkele ruziepatronen achter elkaar bij eenzelfde leerling dan is er sprake van pesten. De aanpak SSG zorgt ervoor dat het niet zover komt.

Mocht een leerling of ouder toch merken dat er pestgedrag plaats vindt op school, dan kan dit gemeld worden bij de conflictbegeleider (dit staat ook voor veiligheids- en pestcoördinator). Op obs de Romte is dit Niels Gaastra