BSO en VSO


Wat is buitenschoolse opvang (BSO)?

Sluiten de schooltijden niet goed aan op uw werk- of studietijden? Dan kunnen we u via de buitenschoolse opvang (BSO) helpen. Kinderen kunnen in dit geval voor of na school, op vrije middagen, maar ook in de vakanties bij ons terecht. 

De omvang per groep is ongeveer 20 kinderen. Jongens en meisjes tussen de 4 en 13 jaar worden in speciale ruimtes opgevangen. Elk kind komt minimaal één middag per week en wordt begeleid door professionele beroepskrachten. 

Eerder behoefte aan vakantieopvang? Houd dan wel rekening met een minimale afname van 24 dagdelen per jaar. 
Wilt u meer informatie kijk dan op de website van Stichting Kinderopvang Friesland (SKF

Kunst, cultuur en sport
Talentontwikkeling is een van de belangrijkste pijlers binnen ons pedagogische beleid. Daarom bieden we een TOP-arrangement aan waarin verschillende scholen, die gebruik maken van onze buitenschoolse opvang, meedoen aan activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en sport. 

Denk hierbij aan koken, knutselen, een typecursus of animaties maken. Nieuwsgierig? Check dan shop.kinderopvangfriesland.nl voor meer informatie! 

Een goed begin van de dag is belangrijk en dat willen we kinderen met de voorschoolse opvang bieden. Dat is alleen per kind verschillend. De een wil rustig met een boekje wakker worden en de andere zit meteen vol energie en wil zo snel mogelijk spelen. Voor beide behoeften is ruimte, zowel in aanbod als materiaal. 

VSO 
BSO de Romte biedt ook de mogelijkheid van VSO. Dit is voorschoolse Opvang. Vanaf 7.15 kunt u uw kind hier brengen.

Samenstelling
Het doel van de buitenschoolse opvang is het bieden van pedagogische en een verantwoorde opvang aan kinderen van 4 tot 13 jaar. Het leeftijdsverschil kan in dit geval groot zijn, maar dat heeft 4 voordelen, namelijk:

  1. Broertjes en zusjes zitten bij elkaar in een groep;
  2. Jonge kinderen leren van oudere kinderen;
  3. Oudere kinderen leren rekening houden met jongere kinderen;
  4. De opvang benadert zoveel mogelijk de thuissituatie.

In de opvanglokalen van de buitenschoolse opvang is ruimte voor individuele spelletjes, groepsactiviteiten en gezelligheid. Maar nog belangrijker: kinderen voelen zich er thuis, er heerst een vertrouwde sfeer en in aparte ruimtes – voor rust en concentratie – is ruimte om huiswerk te maken. 

Groepsleiding 
Elke groep heeft één of twee begeleiders. Dit hangt er maar net vanaf hoe groot de groep is. De leiders beschikken over een op het werk aansluitend diploma en vormen samen met de stagiaires het team. De BSO staat verder onder leiding van een locatiemanager.