Algemeen

In 1974 werd de toenmalige Openbare Lagere School gebouwd. Het nieuwe gebouw bestond uit één lange gang met aan weerszijden de lokalen en andere ruimtes. De school was al snel te klein en in 1978 kwam er een dwarsvleugel bij met daarin onder meer één extra lokaal en twee kleuterlokalen met een speellokaal. Op dat moment ontstond De Romte. Aan de voorzijde is er in 2006 nog een nieuwe ruimte bijgebouwd. 

Verder zijn er nog drie ruimtes met computers, twee kantoren voor de Intern Begeleider en de directie, een speellokaal, toiletgroepen, bergruimtes en een leerkrachtenkamer.

Het schoolplein bestaat uit een gedeelte voor de onderbouw en een deel voor de bovenbouw, ieder met een eigen ingang. Op het plein staan verschillende speeltoestellen voor de kinderen.